ศุกร์, 14 ธ.ค. 2018

PP Net

PP-Net

Specification :

Standard Air Velocity

1.5 m/s

Initial Pressure drop

0.42 Pa

Final Pressure drop

5.0 Pa

Dust Holding Capacity

85 g

Average Arrestance

30.90 %

Size

1.20 X 50 M / Roll

Colour

Black , White

Model No. PP - 38 (38 Mesh per Inch2)
PP - 60 (60 Mesh per Inch2)

 

 ตาราง เปรียบเทียบคุณสมบัติการใช้งานของแผ่นกรองฝุ่น

คุณสมบัติ

แผ่นพลาสติกตาข่ายกรองฝุ่น

แผ่นใยสังเคราะห์กรองฝุ่น

1.ผลิตจากวัตถุดิบ 1. ผลิตจากเส้นด้ายพลาสติก เกรด เอ 1. ทำจากเส้นใยสังเคราะห์
2.ลักษณะของสินค้า 2. เป็นตาข่ายพลาสติกที่ทอจากเครื่อง
จักรที่ทันสมัยจากต่างประเทศ
2. เป็นใยสังเคราะห์จัดอัดเป็นแผ่น
3.น้ำหนัก 3. หนัก 154 กรัม ต่อ 1 ตารางเมตร 3. น้ำหนัก 80 กรัม ต่อ 1 ตารางเมตร
4.การกรองฝุ่น 4. สามารถกรองฝุ่นได้ดี 4. กรองฝุ่นได้ดี
5.การถ่ายเทอากาศ 5. เป็นตารางช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ อากาศ
สามารถผ่าน-ถ่ายเทได้ดี
5. เป็นใยสังเคราะห์อัดเป็นแผ่นอากาศ
ถ่ายเทไม่ดีเท่าที่ควร
6.อุณหภูมิ 6. ทนต่อความร้อนสูง 6. ไม่ทนต่อความร้อนสูง ความร้อนใน
เครื่องแอร์จะทำให้ใยสังเคราะห์กรอบและ
เสื่อมคุณภาพได้ง่าย
7.การทำความสะอาด 7. สามารถล้างใช้แปรงขัดทำความสะอาด
ได้ง่าย ล้างได้สะอาด ได้สกปรกง่าย
และสามารถขัดล้างได้บ่อยครั้ง
7. สามารถล้างได้ แต่ใช้แปรงขัดไม่ได้
ทำความสะอาดยาก สกปรกง่าย และ
ล้างไม่ค่อยออก
8.ความคงทน 8. เป็นตาข่ายพลาสติกแข็งแรง ทนทาน
สามารถกรองฝุ่นได้นาน ไม่ต้องถอด
ออกมาล้างบ่อยๆ
8. เส้นใยฉีกขาดได้ง่าย ไม่แข็งแรง
กรองฝุ่นได้ไม่นาน ต้องถอดออกมาล้าง
บ่อยๆ
9.อายุการใช้งาน 9. อายุการใช้งาน 3 ปี 9. อายุการใช้งาน 1 ปี
10.ราคา 10. สูงกว่าประมาณ 20 % แต่เปรียบ
เที่ยบลักษณะการใช้งานแล้วคุ้มค่ากว่า
ถึง 4 เท่า
10. ราคาต่ำกว่า แต่เทียบลักษณะการใช้
งานแล้วด้อยกว่าถึง 4 เท่า