ศุกร์, 14 ธ.ค. 2018
You are here: Home สินค้า & บริการ | Product & Services แผ่นกรองอากาศ | Pre Filter / Aluminium Filter

แผ่นกรองอากาศขั้นต้น Pre Filter / Aluminium Filter  สามารถช่วยทำให้อากาศภาย ในห้องของคุณดีขึ้นได้ เพราะแผ่นกรองอากาศขั้นต้น (Pre-Filter) จะมีลักษณะเป็นแผ่น หรือเป็นแบบ Aluminum ติดตั้งไว้เพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศ และยืดอายุการใช้งาน ของแผ่นกรองอากาศขั้นที่สอง การเลือกตัวกรอง ในขนาดความหนาที่แตกต่างกัน รูปร่าง และลักษณะที่เรียวเล็ก ทำให้ผู้ถ่ายภาพรังสีเลือกฟิลเตอร์ที่เมื่อใดก็ตามที่มีลักษณะทางกายวิภาค ของความหนาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่จะถ่ายภาพด้วยการสัมผัสครั้ง เดียว อลูมิเนียม ฟิลเตอร์ นั้นใช้งานง่ายและรวดเร็ว และยังมีอายุการใช้งานนานอีกทั้งมีศักยภาพในการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ เป็นในฟิล์ม (สัมผัสครั้งเดียวแทนการสัมผัสสองครั้ง) ตัวกรองอลูมิเนียมที่หนาขึ้นลำแสง จะชัดเจนได้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งนี้จะช่่วยลดปริมาณรังสีให้กับผู้ป่วย โดยการดูดซับพลังงานโฟตอนที่ ลดลงบางส่วนจากลำแสงเอ็กซเรย์ และยังมีรุ่นที่มีสาร Intersept เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย โดยสารได้ผ่านการรับรองโดย Environmental Protection Agency (EPA) ทั้งนี้ยังมีรุ่นที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง ๆ ได้โดยจะมีให้เลือกหลายแบบดังนี้ Panel, Pleated, Pocket, Pads & Roll


Pre Filter With Paper
Frame

Panel Filter

Replaceable
Pleated Filter
aluminium filter
Aluminium Filter
With Ext.Frame
aluminium roll
Aluminium roll