ศุกร์, 14 ธ.ค. 2018
You are here: Home สินค้า & บริการ | Product & Services มีเดียมฟิลเตอร์ | Medium Filter
 

แผ่นกรองอากาศ Medium Filter/มีเดียมฟิลเตอร์ ฟิลเตอร์สำหรับห้องปลอดฝุ่น ปลดปล่อยคุณจากความตึงเครียดและความวุ่นวายสับสน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ ด้วยตัวกรองที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจใ้ห้เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยมีเดียม ฟิลเตอร์ แผ่นกาวดักฝุ่น ผ้าเช็ดทำความสะอาด ถุงมือ และอื่นๆ

เราจัดจำหน่ายส่วนประกอบทั้งหมดของมีเดียม ฟิลเตอร์ สำหรับห้องปลอดฝุ่นของคุณ เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ


Separator Type

Mini-Pleat Type

V-Bank Type
 
Rigid Cell
 Pocket Filter
Pocket Filter