ศุกร์, 22 มิ.ย. 2018
You are here: Home
บริษัท สยามนาธาน - All Kind Of Filters

Medium Filter | Filter for Clean Room

Mini Pleat  Pocket Filter  Rigid Cell  Separator Type

 Hepa Filter  |  Filter for Cleanroom

 Mini-Pleat Type  Module Type  Ulpa-Mini-Pleat  V-Bank Hepa

 Pre Filter / Aluminium Filter

 Aluminium Filter With Ext.Frame  Aluminium roll  Panel Filter  Pre Filter With Paper Frame

Filter Media

Auto Roll  Ceiling Filter  Fiberglass Filte for High Temperature Filtrationr  Filterpack Type ULGH

 Liquid Filter

Cartridge Filter Housing  Filter Cartridge Systems  Filter Cloth For Filter Press  SUS Hounsing Bag Filter

 

 

 
                  
Medium Filter / Filter for Cleanroom | Hepa Filter / Filter for Cleanroom | Pre Filter / Aluminium Filter |
Liquid Filter | Dust Collector / Air Pollution Control System | Carbon Filter |
Filter Media
| Paper Filter / Oil Cleaner | Cartridge Filter / Compressor Air Filter
Other
| Air Pollution Control System Air Return Grille, Ceiling Diffuser, Reflection Air Grille,
Linear Slot, Opposed Blade Volume Damper, Deep Contour

 

All Kind of Filters | Product & Services | Air Pollution Control System

 

Holding Frame

Holding Frames


Holding Frames are used to construct built-up filter banks for upstream or downstream access using ASHRAE-rated filters. The frames will accommodate 1”, 2”, or 4” panel filters including metal washable filters. They are also suitable for bag filters, self-supporting rigid filters and disposable type carbon elements. A filter-to-frame seal is effected by a factory-installed gasket and positive-sealing fasteners. The standard frame is nominal 3” deep and constructed of 16 ga. Galvanized steel. Frames are also available in nominal 2”, 4”, 6” and 12” depths. Actual dept is 1/8” under nominal.

 

 

Fastener Size Chart
Length Filter Usage Number per Frame
Upstream Service Downstream Service
1” 1” pre filter, bag filter, medium filter or V-Shape 2 4
2” 2” pre filter 2 4
3” 2” pre filter, bag filter, medium filter or V-Shape 2 -
4” 4” pre filter 2 4
5” 4” pre filter, bag filter, medium filter or V-Shape 2 -
6” 6” medium filter or V-Shape 2 4
12” 12” medium filter or V-Shape 2 4

 

Holding Frames can be assembled with pop revets or nuts and bolts. Prior to assembly, all
sides should be caulked with a non-hardening compound to prevent air bypass. Filter banks three
frames high or higher should be strengthened with 3” wide 16 ga. Stiffeners between each vertical row.

Holding Frame

 

                    

      
 

บริษัท สยามนาธาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับผลิตและจำหน่าย Filter
ครบวงจร โดยเฉพาะ HVAC Filter
รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวเนื่องทุกชนิดของระบบกรอง
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกรองอากาศ/อะไหล่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี

ราคาโรงงาน ไม่แพง


หากไม่ได้รับความสะดวกโปรดแจ้ง
085-395-1329, 081-971-5658,
081-815-2003 (08:00 - 17:00)
หรือส่งเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
                  
Medium Filter / Filter for Cleanroom | Hepa Filter / Filter for Cleanroom | Pre Filter / Aluminium Filter |
Liquid Filter | Dust Collector / Air Pollution Control System | Carbon Filter |
Filter Media
| Paper Filter / Oil Cleaner | Cartridge Filter / Compressor Air Filter
Other
| Air Pollution Control System Air Return Grille, Ceiling Diffuser, Reflection Air Grille,
Linear Slot, Opposed Blade Volume Damper, Deep Contour