การกรองของเหลวคือการกำจัดของแข็งออกจากของเหลวโดยการไหลเวียนของเหลวที่ปนเปื้อนผ่านตัวกรองขั้นที่สอง (มีเดียม ฟิลเตอร์) ซึ่งจะกักเก็บอนุภาคที่เป็นของแข็งและปล่อยให้ของเหลวที่สะอาดเท่านั้นผ่านไปได้ ตัวกรองของเหลวได้ถูกออกแบบเพื่อขจัดของเสียที่เกิดขึ้นในของเหลว ทั้งจากแหล่งน้ำธรรมชาติและไม่ธรรมชาติ ตัวกรองของเหลวได้ถูกใช้ในการทำความสะอาดหรือฟอกผลิตภัณฑ์ หรือ ยืดอายุท่อโดยการกำจัดวัสดุที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน นอกจากนี้ฟิลเอตร์ตัวนี้ยังใช้ในการกำจัดแบคทีเรียจากของเหลวบางอย่างเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และในกรณีอื่นๆ ยังใช้เพื่อกำจัดอนุภาคที่เป็นอันตรายเพื่อที่จะนำของเหลวกลับมาใช้ซ้ำอีก บางอุตสาหกรรมใช้ตัวกรองของเหลว รวมไปถึงโรงทอผ้า เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตเครื่องมือ ผลิตเรือ ท่อและโรงงานกระดาษ โรงหล่อ เครื่องปรับอากาศ รวมถึงอุตสาหกรรมน้ำมันและหลุมก๊าซ ตัวกรองของเหลว (Liquid filters)ยังใช้ในระบบตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบกรองน้ำ น้ำมันและหลุมก๊าซ ตัวกรองคาร์บอน ตัวกรองแบบเปียกและแห้ง และ ตัวกรองน้ำในอุตสาหกรรม

กรองของเหลว (Liquid Filter)

String Wound Filter

กรองของเหลว (Liquid Filter)

Micro-Klean(TM) RB Series Filter Cartridge

กรองของเหลว (Liquid Filter)

Stainless Steel Mesh Filter Element

กรองของเหลว (Liquid Filter)

ARKAL Filtration Systems & Applications

กรองของเหลว (Liquid Filter)

SUS Housing Bag Filter

กรองของเหลว (Liquid Filter)

Filter Cloth For Filter Press

กรองของเหลว (Liquid Filter)

Cartridge Filter Housings

กรองของเหลว (Liquid Filter)

Filter Cartridge Systems