กระดาษกรองมีมาในหลากหลายเกรดและความโปร่งขึ้นอยู่กับการใช้งานในสิ่งนั้น ตัวแปรที่สำคัญ คือความทนทานแข็งแรงในขณะเปียก ความโปร่ง การกักเก็บอนุภาค อัตราการไหล ความเข้ากันได้ ประสิทธิภาพและสมรรถภาพกลไกการกรองด้วยกระดาษมี 2 ประเภท คือปริมาณแล พื้นผิวโดยปริมาณการกรองอนุภาคที่ถูกจับอยู่ในกลุ่มกระดาษกรอง ส่วนพื้นผิวการกรองอนุภาคที่ถูกจับอยู่บนพิ้นผิวกระดาษ

Paper Filter | Oil Cleaner

Oil Cleaner Triple-R

Paper Filter | Oil Cleaner

Oil Cleaner

Paper Filter | Oil Cleaner

Oil Coolant Filter