ตัวกรองคาร์บอนเป็นวิธีการกรองที่ใช้ชิ้นส่วนของผงถ่านคาร์บอนเพื่อกำจัดสารปนเปื้อนและสิ่งสกปรก นำไปใช้ในการดูดซับสารเคมี คาร์บอนแต่ละชิ้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ส่วนพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ เพื่อให้เปิดรับสารปนเปื้อนให้มากที่สุดไปยังฟิลตอร์ มีเดีย โดยหนึ่งปอนด์(454 กรัม)ของผงถ่านคาร์บอนบรรจุเนื้อที่พื้นผิวประมาณ 100 เอเคอร์ โดยปกติคาร์บอนนี้เกิดปฎิกิริยากับประจุบวกและได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดกับประจุลบกับสิ่งที่ปนเปื้อนน้ำ โดยทั่วไปแล้วตัวกรองคาร์บอนใช้สำหรับการกรองน้ำให้บริสุทธิ์ แต่ก็ใช้ในการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ด้วย ตัวกรองคาร์บอนมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกำจัดคลอรีน ตะกอน สารประกอบอินทรีย์ระเหย(VOCs)จากน้ำ แต่ตัวกรองคาร์บอนไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเกลือแร่ เกลือ และ สารประกอบอนินทรีย์ที่ละลายน้ำ ขนาดอนุภาคโดยทั่วไปที่สามารถกำจัดออกได้โดยโดยตัวกรองคาร์บอนอยู่ในช่วง 0.5 – 50 ไมโครมิเตอร์ ขนาดอนุภาคจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของชนิดตัวกรอง ประสิทธิภาพของคาร์บอนฟิลเตอร์ยังขึ้นอยู่กับอัตราการไหล เมื่อน้ำได้ไหลผ่านตัวกรองในอัตราที่ช้าลง สารปนเปื้อนถูกปล่อยออกไปที่ตัวกรองเป็นเวลาที่ยาวนานกว่า

คาร์บอนฟิลเตอร์ (Carbon Filter)

Disposable Carbon

คาร์บอนฟิลเตอร์ (Carbon Filter)

Carbon Roll

คาร์บอนฟิลเตอร์ (Carbon Filter)

Granular Activated Carbon Filter

คาร์บอนฟิลเตอร์ (Carbon Filter)

Extruded Activated Carbon