แผ่นกรองอากาศมีเดียมฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์สำหรับห้องปลอดฝุ่น ปลดปล่อยคุณจากความตึงเครียดและความวุ่นวายสับสน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ ด้วยตัวกรองที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยมีเดียมฟิลเตอร์
แผ่นกรองดักฝุ่น ผ้าเช็ดทำความสะอาด ถุงมือ และอื่นๆ

เราจัดจำหน่ายส่วนประกอบทั้งหมดของมีเดียมฟิลเตอร์ สำหรับห้องปลอดฝุ่นของคุณ เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ

แผ่นกรองอากาศ มีเดียมฟิลเตอร์

แผ่นกรองอากาศ Pocket Filter

แผ่นกรองอากาศ มีเดียมฟิลเตอร์

แผ่นกรองอากาศ Regid Cell Type

แผ่นกรองอากาศ มีเดียมฟิลเตอร์

แผ่นกรองอากาศ V-bank Type Medium Efficiency Filter

แผ่นกรองอากาศ มีเดียมฟิลเตอร์

แผ่นกรองอากาศ SL – SERIES MINIPLEAT FILTER