ระบบบำบัดอากาศ (AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM)

.

ระบบบำบัดอากาศ (Air Pollution Control System)

Fabrication Installation and After Service

ระบบบำบัดอากาศ (Air Pollution Control System)

Silo System

ระบบบำบัดอากาศ (Air Pollution Control System)

Dry & Washer Water Spray Booth

ระบบบำบัดอากาศ (Air Pollution Control System)

Mist & Carbon Absorber System

ระบบบำบัดอากาศ (Air Pollution Control System)

Wet Scrubber System

ระบบบำบัดอากาศ (Air Pollution Control System)

Dust Collector System