กระดาษกันสนิมและป้องกันสนิม (Film & Bags Kraft Paper)

พลาสติกกันสนิมและกระดาษกันสนิม บรรจุภัณฑ์ป้องกันการเกิดสนิมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการกัดกร่อน (Corrosion)
หรือการเกิดออกไซด์ (Oxidation) ซึ่งสารป้องกันสนิมจะผสมอยู่ในเนื้อพลาสติกและจะระเหย (Volatilize) ออกมา และแพร่ปกคลุมบริเวณพื้นผิวของชิ้นส่วนโลหะ
ในระดับโมเลกุลเพื่อป้องกันการปฏิกริยาไฟฟ้าเคมี (Electro-Chemical) หรือการเกิดสนิมบนผิวของโลหะได้ยาวนาน 2-3ปี
และที่สำคัญโมเลกุลของสารป้องกันสนิมสามารถระเหยออกจากผิวของชิ้นงานได้เอง โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการล้างทำความสะอาด
ให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาและงบประมาณ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรณ์และลดการปล่อยของเสียได้อีกด้วย

หมวดหมู่: