หัวจ่ายแอร์ หรือ หน้ากากลมส่งแอร์

ทำหน้าที่ในการจ่ายอากาศ ควบคุมทิศทางลม และช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศและอุณหภูมิ ในพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย มีหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน