อลูมิเนียมฟิลเตอร์ แบบเปลี่ยนไส้กรองได้ด้วยตนเอง

Aluminum filter DIY : อลูมิเนียมฟิลเตอร์ แบบเปลี่ยนไส้กรองได้ด้วยตนเอง
สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ด้วยตนเองตามความต้องการ และประเภทของงาน ราคาถูก และ สะดวกในการใช้งาน ใช้กับไส้กรองได้หลากหลายประเภท