อลูมิเนียมหยาบละเอียดและกรอบพลาสติก (ABS)

อลูมิเนียมหยาบละเอียด สำหรับกรองฝุ่น ไอน้ำมัน ใช้ในระบบ AHU มีทั้งกรอบอลูมิเนียม และกรอบพลาสติก (ABS)

หมวดหมู่: