FILTER PM 2.5 แผ่นกรอง ป้องกันฝุ่นละอองมลพิษ

FILTER PM 2.5 แผ่นกรอง ป้องกันฝุ่นละอองมลพิษ
สำหรับกรองฝุ่น PM 2.5
ในเครื่องปรับอากาศ ใน บ้าน
และโรงงาน และ ใช้สำหรับ
ปะมุ้งลวดเพื่อกันฝุ่น อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: