แผ่นกรองอากาศเฮป้าฟิลเตอร์
เราจัดจำหน่ายส่วนประกอบทั้งหมดของมีเดียมฟิลเตอร์ สำหรับห้องปลอดฝุ่นของคุณ เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ

 

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

Mini Pleat Type Ulpa Filter

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

V-bank Hepa Filter

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

Module Type Hepa Filter

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

Mini Pleat Type Hepa Filter

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

Separator Type Hepa Filter

แผ่นกรองอากาศเฮป้าฟิลเตอร์
เราจัดจำหน่ายส่วนประกอบทั้งหมดของมีเดียมฟิลเตอร์ สำหรับห้องปลอดฝุ่นของคุณ เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ

 

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

Mini Pleat Type Ulpa Filter

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

V-bank Hepa Filter

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

Module Type Hepa Filter

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

Mini Pleat Type Hepa Filter

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

Separator Type Hepa Filter