ในระบบไส้กรองอากาศ อนุภาคที่แข็งทำลายอุปกรณ์และท่อ ผลที่ไ้ด้คือความเสียหายต่อระบบ และอนุภาคที่ถูกสร้างขึ้นอื่นๆอีก ตัวอย่างของอนุภาคที่เจอในระบบไส้กรอง ประกอบไปด้วย คราบหินปูน โลหะออกไซด์ และฝุ่นละออง ระบบอัดอากาศที่เป็นอนุภาคและความหนาแน่นของละอองในอากาศ เครื่องอัดอากาศอิ่มตัวด้วยน้ำ เนื่องจากการอัดอากาศร้อนระหว่างการบีบอัด อุปกรณ์หล่อเย็นหลังการอัด(After cooler) จะทำให้เย็นลงขจัดความร้อนในการบีบอัด ในระหว่างขั้นตอนที่สำคัญนี้ ปริมาณของเหลวที่เครื่องอัดอากาศปล่อย 100 scfm (2.8 m3/hr) ที่ 100 psig (7แท่ง) และ 100ºF (38ºC) สามารถผลิตได้น้ำ 18 แกลลอน (68 ลิตร) ต่อวัน ของเหลวเหล่านี้ถ้าไม่สามารถกำจัดไปได้จะมีผลทำใหเกิดการกัดกร่อน ทำลายอุปกรณ์นิวเมติกและเครื่องมือก๊าซเคมี ไม่ว่ามีอยู่เพียงอย่างเดียวหรือรวมอยู่กับสารปนเปื้อนอื่นๆ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นได้ หรือ ก่อให้เกิดสิ่งร้ายแรงไปยังกระบวนงานหรือตัวบุคคล พวกดิน เชื้อรา และ ระบบเครื่องอัดอากาศ จุลินทรีย์ที่ต้องการความชื้นเพื่อเจริญเติบโต นอกจากจะเป็นภัยทึ่คุกคามสุขภาพพนักงาน จุลินทรีย์ยังผลิตกรดของเสีย ซึ่งของเสียนี้ยังกัดกร่อนตะกอน ท่ออุดตันกากตะกอนทำให้เกิดการติดขัด การกรองและกระบวนการอบแห้งกำจัดอนุภาค ความชื้น จุลินทรีย์ และเคมีจากการอัดอากาศ ความสะอาดและอากาศที่แห้งช่วยปกป้องระบบอากาศ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาและเพิ่มผลผลิตในสินค้าสำเร็จรูป

ไส้กรอง & กรองอากาศ (Cartridge Filter & Compressor Air Filter)

M-Plus Compressed Air Filters M Series

ไส้กรอง & กรองอากาศ (Cartridge Filter & Compressor Air Filter)

Compressor Air Filter

ไส้กรอง & กรองอากาศ (Cartridge Filter & Compressor Air Filter)

Spun Bonded Polyester Air Filter Cartridge

ไส้กรอง & กรองอากาศ (Cartridge Filter & Compressor Air Filter)

Cellulose Filter Cartridges

ไส้กรอง & กรองอากาศ (Cartridge Filter & Compressor Air Filter)

Cartridge Filter